- - -


Expozice v pražském Obecním domě, otevřená v listopadu 2013, představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejím cílem je ukázat užité secesní umění jako součást převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století, jako reformní umělecký proud, usilující o „zmnožení a stupňování života“. Expozice proto přibližuje secesi jak z hlediska uměleckých ambicí moderních tvůrců, tak z hlediska nového životního pocitu, zasahujícího celou společnost. 


- - -


- - -


- - -


- - -


- - -


- - -


- - -